Advies

Als adviseur kunnen wij jouw publieke organisatie ondersteunen met behulp van data analytics en business intelligence tools. Hierdoor zal het nemen van beslissingen makkelijker worden en worden de prestaties van jouw organisatie beter. Elk van onze adviesgebieden heeft een specifieke focus en benadering, maar we werken ook samen om organisaties te helpen bij het realiseren van de doelstellingen en het succesvol navigeren door complexe uitdagingen. 

Over deze service

Bij organisatieadvies analyseert Kurtosis data op het gebied van de structuur, cultuur, processen en workflows van de organisatie. Het doel is om verbeteringen voor te stellen die de efficiëntie, samenwerking en prestaties binnen de organisatie kunnen vergroten. Dit advies kan betrekking hebben op het herontwerpen van afdelingen, het implementeren van nieuwe managementpraktijken, het optimaliseren van communicatiekanalen en het bevorderen van een gezonde werkcultuur.  

Bij een doorlichting (audit) neemt ons team de data van operationele en financiële processen van de organisatie onder de loep. Het doel is om de integriteit van de data te waarborgen, mogelijke risico’s te identificeren en naleving van wet- en regelgeving te garanderen.  

Bij beleidsadvies houden onze adviseurs zich bezig met het formuleren en evalueren van beleidsmaatregelen en strategieën voor de organisatie. Dit kan betrekking hebben op diverse gebieden zoals governance, duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en operationele richtlijnen. Mogelijke opties worden onderzocht, effecten van de beleidsbeslissingen worden geanalyseerd en er worden aanbevelen gedaan voor strategieën die aansluiten bij de missie, visie en doelen van de organisatie. 

Datagedreven werken 

Ook begeleiden we organisaties bij het datagedreven werken door onze kennis en ervaring met data analyse en veranderkunde samen te brengen. Elke organisatie is anders en heeft specifieke vraagstukken of uitdagingen Wij bieden oplossingen op maat en werken graag met de teams binnen de organisatie samen om deze te bereiken. 

Projecten

Voorbeelden van projecten die Kurtosis op dit vlak heeft gedaan zijn:

Wij helpen je graag!

Neem contact met ons op voor: