Thema's binnen Kurtosis

Kurtosis is actief op verschillende thema’s. Hieronder vind je meer informatie over onze specialisaties.

Sociaal domein

Veel gemeenten willen meer grip krijgen op het sociaal domein en zoeken naar manieren om dit voor elkaar te krijgen. Wij helpen gemeenten om op basis van data en onderzoek meer grip en sturing te krijgen.

Fysiek domein

Kurtosis helpt gemeenten, provincies en ontwikkelaars met uitdagingen bij gebiedsontwikkeling en de leefomgeving met data-analytics en het gebruik van digital twin toepassingen. Dit biedt kansen voor leefbaarheid en duurzaamheid.

Datagedreven werken

Het gebruik van data helpt organisaties om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Overheden en publieke organisaties gaan aan de slag met datagedreven werken. Toch is dit niet eenvoudig. Waar te beginnen? En hoe? 

Digitale transformatie

Digitalisering biedt mooie kansen voor de publieke sector, maar het is in de praktijk niet eenvoudig om de organisatie mee te krijgen. Ook digitale inclusie is een uitdaging. Niet iedereen kan meekomen in de gedigitaliseerde wereld.