Fysiek domein

Data analyse en digital twins voor het ontwikkelen van (beleids)scenario's

In het fysieke domein, zoals stedelijke planning, infrastructuurontwikkeling en milieubeheer, spelen data een steeds belangrijkere rol. Er komen steeds meer gegevens beschikbaar, variërend van geografische informatie, sensordata, verkeersgegevens tot milieudata. Dit biedt kansen voor allerlei nieuwe toepassingen om steden en gebieden leefbaarder en duurzamer te maken. 

Kurtosis helpt gemeenten, provincies en ontwikkelaars met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van gebiedsontwikkeling en de leefomgeving. Op basis van data analytics ontwikkelen we monitors en dashboards. Ook gebruiken we digital twin toepassingen voor (beleids)scenario’s. We onderscheiden ons door kennis van het fysiek en sociaal domein te combineren. 

Veel beleidsinformatie heeft een geografische component en is uitstekend geschikt om door middel van digitale kaarten te visualiseren. Door combinatie van verschillende kaartlagen ontstaan nieuwe inzichten. En door gebruik te maken van (open) data zetten wij monitors op waarmee we systematisch en periodiek voortgang/resultaten van beleid kunnen meten. We analyseren de verschillen tussen planning en werkelijkheid en geven hiervoor verklaringen.

Meer informatie

Neem een kijkje op onze projectenpagina of neem contact op met Ronald de Kuyper of Bas Noordhoorn.