Digitale transformatie

Hulp aan de publieke sector bij het benutten van kansen die digitale transformatie biedt

Digitaal lijkt het nieuwe normaal en het hebben van voldoende digitale vaardigheid wordt daarom steeds belangrijker. We zijn eraan gewend veel zaken digitaal te kunnen regelen en sinds de coronacrisis heeft bijna iedereen ervaring met online vergaderen. Digitalisering en dataficatie bieden mooie kansen voor de publieke sector. Tegelijk blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om de organisatie mee te krijgen, ook niet voor de koplopers. Om tot een succesvolle digitale transformatie te komen, is het van belang om te weten hoe het staat met de digitale vaardigheden van de medewerkers binnen de organisatie. Het zijn immers de medewerkers die met de technologie aan de slag moeten en daarmee de drijvende kracht zijn achter de digitale transformatie. Reden te meer om zicht te krijgen op de digitale vaardigheid van de organisatie.

Digitale transformatie in de publieke sector leidt ertoe dat de dienstverlening steeds meer online plaatsvindt en vraagstukken beter kunnen worden opgepakt. Daarnaast doen initiatieven met big data hun intrede. Hierdoor kan steeds beter gebruik worden gemaakt van evidence-based besluitvorming, waarbij gebruik wordt gemaakt van tastbaar bewijs in plaats van intuïties of persoonlijke voorkeuren.

Digitale transformatie gaat het werk in de publieke sector dus vergaand veranderen. De kloof tussen de potentie van ICT en de digitale vaardigheid om daarmee om te kunnen gaan, heeft negatieve gevolgen voor groei en innovatie. Om de technologische potentie volop te benutten, is inzicht in de digitale vaardigheid van medewerkers vereist. Hiervoor heeft Kurtosis een scan digitale vaardigheid ontwikkeld.

Scan digitale vaardigheid

Met de uitkomsten zijn gemeenten beter in staat om hun ambities af te stemmen op de kansen en mogelijkheden binnen de afdeling en organisatie. Daarnaast biedt het handvatten om de digitale vaardigheid van de medewerkers verder te ontwikkelen.

Digitale inclusie

Kanttekening van de steeds meer gedigitaliseerde wereld is dat niet iedereen goed kan meekomen. Digitale inclusie heeft als doel sociale en economische ongelijkheden te verminderen en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft in het digitale tijdperk. Het concept is erop gericht dat iedereen gelijke toegang tot digitale technologieën heeft en deze kan gebruiken, ongeacht iemands achtergrond, vaardigheden of beperkingen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de publieke sector. Aan de ene kant door mensen te helpen om digitaal mee te kunnen doen, bijvoorbeeld door belemmeringen voor de toegang tot digitale middelen weg te nemen. En tegelijk door de publieke dienstverlening toegankelijk te houden voor degenen die niet digivaardig (kunnen) zijn. Kurtosis helpt publieke organisaties bij het vergroten van de (digitale) toegankelijkheid van de dienstverlening.

Meer informatie

Neem een kijkje op onze projectenpagina of neem contact op met Emma Stöger en Johan Posseth.