Organisatiescan digitale vaardigheid

Tags:

advies, digitale vaardigheid
Klant:
Organisaties/Instellingen algemeen in publieke sector

Over het project

Digitalisering en data bieden mooie kansen voor de publieke sector. Successen op verschillende plekken in het land laten zien dat er veel mogelijk is. Tegelijk blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om de organisatie mee te krijgen, ook voor de koplopers. Weet u waar uw organisatie staat? En hoe digivaardig uw medewerkers zijn?

Vraag

Weet u waar uw organisatie staat? En hoe digivaardig uw medewerkers zijn?

Aanpak en resultaat

Kurtosis heeft hiervoor een scan ontwikkeld. Hiermee krijgt u inzicht in:
• Digitale vaardigheid
• Veranderbereidheid
• Digitaal leiderschap
• Behoeften van medewerkers
• Afgezet tegen het landelijk beeld

Er zijn verschillende mogelijkheden om de scan uit te voeren:
1. Organisatiebrede inventarisatie. Hiermee krijgt u inzicht in waar uw organisatie staat, in
vergelijking tot het landelijk beeld en de meest opvallende resultaten binnen de eigen
organisatie.
2. Verdieping op afdelings-/teamniveau. Doel is om terug te koppelen waar een afdeling/team staat, dit gezamenlijk te duiden en op basis daarvan een advies te geven over de vervolgstappen. Een afdeling/team kan op eigen initiatief aangeven hieraan mee te doen.
3. Interactief dashboard. In aanvulling op onderdeel 1 biedt het dashboard meer in detail inzicht op verschillende niveaus (team/afdeling, functie, domeinen, leeftijd etc.). U kunt inzoomen met filters en eigen analyses maken.

Uiteraard bieden wij ook maatwerkoplossingen.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.