Dashboard sociaal domein

Tags:

dashboard, sociaal domein
Klant:
Gemeenten

Over het project

Het huidige sociaal domein is complex, beslaat gemiddeld 40% van de totale begroting en kampt in de regel met tekorten. Het is belangrijk dat gemeenten grip houden op deze complexe opgave, aan de hand van overzichtelijke dashboards sociaal domein. Wij helpen gemeenten om op basis van data en onderzoek meer grip te krijgen en te kunnen (bij)sturen.

Vraag

Veel gemeenten willen meer grip krijgen op het sociaal domein en zoeken naar manieren om dit voor
elkaar te krijgen. Een dashboard sociaal domein biedt:
• Inzicht in budget, aantallen, uitgaven, zorgstapeling
• Goede datakwaliteit, inrichting dashboards en registraties
• Handvatten voor sturen op kwaliteit en effecten
• Manieren om fraude tegen te gaan

Aanpak en resultaat

Het sociaal domein is een uitgebreid, veelzijdig en uitdagend gebied. Het is iets waar veel gemeenten moeilijkheden mee hebben. Het sociaal domein vraagt om snel te kunnen schakelen, maar tegelijkertijd gaat het om grote hoeveelheden informatie die goed en veilig verwerkt moeten worden. Om alles in goede banen te kunnen leiden, is het verstandig om ervoor te zorgen dat processen geoptimaliseerd worden. Alleen op die manier kunnen gemeenten optimaal werken met de vraagstukken die het sociaal domein biedt. Het met dashboard sociaal domein wordt naleven van de leerplichtwet makkelijker, net als het werken met schuldhulpverlening, verzorgen van passen onderwijs en gezondheidszorg (ook voor de jeugd).

Decentralisatie zorgt voor uitdaging
De decentralisatie van de vraagstukken binnen het sociaal domein hebben gezorgd voor flinke uitdagingen bij de gemeenten. Enerzijds de mensen de hulp nodig hebben, anderzijds de mensen die hulpverlenen en organisaties die ingeschakeld kunnen worden om de juiste zorg te bieden.

Dat betekent dat er ontzettend veel mensen betrokken zijn bij de vraagstukken die binnen het sociaal domein aangepakt of gemonitord moeten worden. Een dashboard sociaal domein maakt het makkelijker om alle betrokkenen op de juiste plaats te krijgen. Zo kunnen zij altijd de zorg verlenen of ontvangen die nodig is.

Het dashboard sociaal domein zorgt er uiteindelijk voor dat er optimaler gewerkt kan worden. Dat betekent niet alleen minder kosten, het betekent ook dat er minder uren verloren gaan aan onnodige taken die gemakkelijk opgevangen kunnen worden door een dashboard. En daarnaast biedt het ook nog eens mogelijkheden om fraude tegen te gaan.

Is het sociaal domein een uitdaging voor u?
Het sociaal domein biedt veel uitdagingen voor de gemeenten. Maar u kunt het zelf aanzienlijk vergemakkelijken door te kiezen voor het dashboard sociaal domein.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.