Kurtosis

De publieke sector staat voor grote uitdagingen. Nieuwe taken, minder middelen en een veranderende samenleving werpen nieuwe vragen op.

IMG_0044-3
Composition of person at desk using laptop, with research data interface screen. global research, communication and digital interface concept digitally generated image.
DSCF8904
dh2

Data zit in ons bloed

Kurtosis is een groeiend onderzoeks- en adviesbureau dat publieke organisaties helpt bij het verkrijgen van evidence-based inzichten en advies over maatschappelijke vraagstukken. Kurtosis bestaat uit een team van ervaren professionals op het gebied van data-analyse en datascience die vol passie werken aan inzichten en oplossingen met behulp van data.

Wij geloven in de kracht van het verbinden van data- en domeinkennis om meer grip te krijgen op het vraagstuk. Met deze combinatie bieden we concrete en realistische adviezen aan klanten om hun (maatschappelijke) performance te verbeteren. Facts, figures & fun is wat ons drijft!

0 +

Jaren evaring

0 +

Afgeronde projecten

Vragen die we vaak krijgen

Inhoud accordeon

Kurtosis ontwikkelt visuele tools zoals dashboards, presentaties met grafieken of diagrammen zodat medewerkers in een oogopslag effecten van bepaalde maatregelen zien. Een dashboard geeft inzicht in alle trends en ontwikkelingen in de organisatie. Door dit inzicht kunnen de medewerkers zich focussen op de inhoud en wordt het werken efficiënter. Ook hebben medewerkers altijd toegang tot de meest up-to-date informatie.

Er zijn verschillende tools beschikbaar voor het maken van data visualisaties, zoals Tableau, Power BI, R met ggplot2, Python met matplotlib of seaborn. Kurtosis werkt met deze verschillende tools en kan adviseren welke tool past bij de behoeften van de organisatie en het type visualisaties dat je wilt maken.

Iedere organisatie heeft al veel bruikbare en waardevolle data in haar bezit, maar haalt er niet altijd uit wat erin zit. Kurtosis ondersteunt organisaties om op gerichte wijze data te verzamelen, te registreren, te analyseren. Deze informatie en kennis kan dan worden toegepast in de besluitvormingsprocessen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Zo geven wij de data betekenis. Dit doen wij door middel van business intelligence. Het is belangrijk dat de organisatie uitgaat van dezelfde bron van de data, zodat er sprake is van één ‘single point of truth’.

Bij datagestuurd werken worden beslissingen en acties binnen een organisatie gestuurd door feitelijke gegevens en analyses, in plaats van door onderbuikgevoelens of aannames. Hierbij worden gegevens verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd om waardevolle inzichten te verkrijgen. Zo wordt datagestuurde besluitvorming bevorderd. Er zijn verschillende stappen die doorlopen moeten worden. Kurtosis ziet een aantal belangrijke zaken in het proces van datagestuurd werken:

  1. Stel duidelijke doelen: bepaal welke doelen je wilt bereiken met datagestuurd werken en identificeer specifieke KPI’s.
  2. Verzamel relevante gegevens: identificeer welke gegevens nodig zijn om je doelen te ondersteunen. Breng de beschikbare gegevensbronnen in kaart.
  3. Investeer in technologie en infrastructuur om gegevensverzameling, data-opslag en -analyse mogelijk te maken.
  4. Versterk datageletterdheid: zorg ervoor dat je team beschikt over de juiste vaardigheden en datageletterdheid om effectief met gegevens te werken.
  5. Maak gebruik van data-analyse en rapportage: voer gegevensanalyses uit om inzichten te verkrijgen en besluitvorming te ondersteunen.
  6. Experimenteer en optimaliseer: zie datagestuurd werken als een iteratief proces. Test hypothesen, voer experimenten uit en meet de resultaten.
  7. Stimuleer en ondersteun een cultuur waarin gegevens centraal staan: moedig het nemen van beslissingen op basis van feiten en gegevens aan.
  8. Blijf leren en verbeteren: houd jezelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data-analyse en technologie. Blijf leren, innoveren en blijf de datagestuurde aanpak continu verbeteren op basis van feedback en nieuwe inzichten.

 

Door middel van gegevensgestuurde inzichten kun je de prestaties binnen jouw organisatie optimaliseren, problemen identificeren, kansen benutten en strategieën ontwikkelen die gebaseerd zijn op bewijs. Het vereist dat medewerkers data literacy hebben, gebruik maken van geavanceerde analysetechnieken en een cultuur bevorderen waarin gegevens een centrale rol spelen in de besluitvorming. Kurtosis helpt daar graag bij. Wij hebben een passie voor het vinden van inzichten en oplossingen door middel van data.

Wij helpen publieke organisaties bij organisatieontwikkeling en verbetering van de bedrijfsvoering. Wij adviseren hoe organisaties veranderingen effectief kunnen managen en implementeren. Het gaat dan om veranderingen in processen, systemen, structuren, cultuur of strategie. Dit kunnen vragen zijn over de organisatiestructuur, het verbeteren van prestatiemanagement of een advies over de benodigde capaciteit. Ook begeleiden we organisaties met datagedreven werken door onze kennis en ervaring met data-analyse en veranderkunde samen te brengen.

Via ons trainingsplatform Data To Go verzorgen wij verschillende datascience- en analyticstrainingen van beginners- tot expertniveau. Zo krijgt het team nieuwe inzichten, praktische skills of behandelen we een concrete oplossing voor een datavraagstuk. Ook maken we de deelnemers wegwijs in het werken met dashboards en KPI’s. Alles wat je bij ons leert komt voort uit de praktijk. Dit kan in-company of als training vanuit huis of op een externe trainingslocatie. Wij starten altijd met een uitgebreide intake om te zien op welk niveau de verschillende medewerkers zich bevinden en geven dan een advies op maat.

Via ons trainingsplatform Data To Go verzorgen wij verschillende datascience- en analyticstrainingen van beginners- tot expertniveau. Zo krijgt het team nieuwe inzichten, praktische skills of behandelen we een concrete oplossing voor een datavraagstuk. Ook maken we de deelnemers wegwijs in het werken met dashboards en KPI’s. Alles wat je bij ons leert komt voort uit de praktijk. Dit kan in-company of als training vanuit huis of op een externe trainingslocatie. Wij starten altijd met een uitgebreide intake om te zien op welk niveau de verschillende medewerkers zich bevinden en geven dan een advies op maat.

Business intelligence (BI) is het proces dat wij gebruiken bij het verzamelen, analyseren en presenteren van informatie uit de organisatie om datagestuurde besluitvorming te ondersteunen. Hierbij worden technologieën, applicaties en processen gebruikt om gegevens om te zetten in zinvolle en bruikbare informatie. Door middel van data-analyse, rapportage, visualisatie en datamining, helpt BI organisaties om trends te identificeren, prestaties te volgen, problemen te ontdekken en nieuwe kansen te vinden.

Een kundig team met de juiste skills is essentieel om datagedreven te werken. Wij kunnen het huidige team aanvullen of een nieuw team opzetten door detachering. Onze tijdelijke medewerkers kunnen ingezet worden als data-analist, onderzoeker, beleidsanalist, projectleider, informatiemanager of procesbegeleider.

Zo kunnen wij op basis van analyses en voorspelmodellen advies geven hoe procesmanagement intern versterkt kan worden of meewerken met het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

Een data-analist is voornamelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, organiseren en analyseren van gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen door gebruik te maken van geavanceerde analysemethoden, zoals statistische technieken, datamining en datavisualisatie. Hij of zij onderzoekt gegevens en trends, patronen om relaties te identificeren. Ook zijn data-analisten betrokken bij het genereren van rapporten, dashboards of andere presentaties om de resultaten van hun analyses te communiceren aan de opdrachtgever.

Een data-scientist heeft een bredere scope dan een data-analist en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van complexe data-analyses en het ontwikkelen van modellen en algoritmes. Hij of zij heeft diepgaande kennis van wiskunde, statistiek en computerwetenschappen en is in staat om gegevens te gebruiken om voorspellende en prescriptieve analyses uit te voeren. Ze maken gebruik van geavanceerde analytische methoden, waaronder machine learning en diepe neurale netwerken.

In het team van Kurtosis zijn zowel data-analisten als data-scientists aanwezig.

Data engineering verwijst naar het proces van het verzamelen, transformeren, opschonen, structureren en voorbereiden van ruwe, onbewerkte gegevens, zodat ze geschikt zijn voor analyse, rapportage en andere zakelijke toepassingen. Het legt de basis voor succesvolle data-analyse en business intelligence-initiatieven door ervoor te zorgen dat de gegevens van hoge kwaliteit, betrouwbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn voor verdere verwerking.

Data engineering is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de gegevens waarop analyses worden uitgevoerd, van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Goed uitgevoerde data engineering legt de basis voor succesvolle data-analyse, business intelligence en andere datagerelateerde activiteiten binnen jouw organisatie. Kurtosis heeft in vele trajecten bij klanten en partners bewezen dat wij expert zijn op het gebied van data engineering.