Nieuws

Nieuws

Zes maanden DMI-ecosysteem: samen innoveren

Kurtosis heeft zich afgelopen februari aangesloten bij het DMI-ecosysteem om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven op het gebied van leefomgeving. Vandaag viert het DMI-ecosysteem het halfjarig bestaan, waarbij we terugblikken op een inspirerende periode van groei en samenwerking.

In de afgelopen zes maanden hebben verschillende innovatiepartners de krachten gebundeld en zijn er concrete stappen gezet door overeenkomsten te sluiten met vooruitstrevende gemeenten. De lancering van de Algemene Voorzieningen markeerde een belangrijke stap richting vertrouwd federatief data delen, waardoor een solide basis werd gelegd voor toekomstige samenwerkingen.

Bovendien zijn er verschillende thema’s verkend en zijn gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken om diverse gebiedsontwikkelingen aan te pakken. Vooral op het gebied van Digital Twins en dashboarding van slimme en duurzame verstedelijking is er opmerkelijke vooruitgang geboekt.

Wij zijn nog altijd enthousiast om deel uit te maken van het DMI-ecosysteem en kijken uit naar de verdere samenwerking om een bijdrage te kunnen leveren aan duurzame en slimme verstedelijking.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.