Nieuws

Nieuws

Vroegsignalering van schulden kan effectiever en efficiënter

Kurtosis heeft een bijdrage geleverd aan magazine Sociaal Bestek over vroegsignalering van schulden.

Vroegsignalering van problematische schulden vindt te vaak plaats zonder volledig projectplan of monitoring. Daardoor zijn de resultaten onvoldoende inzichtelijk, ontbreekt sturing en blijft er twijfel bestaan over de meerwaarde. Vanwege het zwaarwegende belang van inwoners met ernstige schulden, moet dit beter. Want vroegsignalering is wel degelijk van waarde voor inwoners en maatschappij.

Lees hier het volledige artikel op Zorg+Welzijn .

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.