Vacature

Data-engineer publieke sector

Het sociaal domein is erop gericht het welzijn en de kwaliteit van leven van inwoners te verbeteren. Sinds de decentralisaties in 2015 hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie.

Belangrijk is dat iedereen gelijke kansen heeft, de bestaanszekerheid gewaarborgd is en de gezondheid bevorderd wordt. Dit vraagt om een integrale aanpak waarin verschillende sectoren, beleidsterreinen en stakeholders samenwerken om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en het welzijn van mensen te bevorderen.

Het huidige sociaal domein is complex, beslaat gemiddeld 40% van de totale begroting en kampt in de regel met tekorten. Het is belangrijk dat gemeenten voldoende grip hebben op beleid en uitvoering en daarin slim samenwerken.

Grip op sociaal domein

Veel gemeenten willen meer grip krijgen op het sociaal domein en zoeken naar manieren om dit voor elkaar te krijgen. Wij helpen gemeenten om op basis van data en onderzoek meer grip te krijgen en te kunnen sturen.
Wat is er nodig voor grip?

Slim sociaal beleid

Opereren als 1 overheid is de sleutel voor de complexe opgaven in het sociaal domein. Vooral de kwetsbare groepen die de zorg het hardst nodig hebben, ondervinden dagelijks hinder van de vele loketten en ingewikkelde wetten. En ook voor de gemeenten zelf en partners is het er niet gemakkelijker op geworden. Bovendien beschikken ze vaak niet over goede sturingsinformatie over de gezondheid, het welzijn en de participatie van hun inwoners. Kurtosis ondersteunt gemeenten bij het versimpelen van (klant)processen en het voorzien in integrale sturingsinformatie.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Johan Posseth of Emma Stoger.