Nieuws

Nieuws

Staat van de Uitvoering zet ons event ‘Slim Sociaal Beleid’ in de spotlight

In de nieuwsbrief van de Staat van de Uitvoering is er deze week aandacht voor ons “Slim Sociaal Beleid”-event, op donderdag 8 juni in Den Haag.

De Staat van de Uitvoering is bedoeld om slepende problematiek in de beleidsuitvoering aan het daglicht te brengen. Voorbij de waan van de dag. Het is een periodiek terugkerende monitor voor de stand van zaken in de uitvoeringspraktijk die een rijksbreed en trendmatig beeld schetst.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.