Nieuws

Nieuws

Quickscan zorgfraude levert waardevol resultaat voor gemeente

Sinds de decentralisatie ziet een gemiddelde gemeente zich al snel geconfronteerd met tientallen aanbieders, honderden inwoners met pgb, een legio aan producten en jaarlijks duizenden declaraties. Het gevolg is een groeiende en omvangrijke stroom aan informatie. Gemeenten dreigen overspoeld te raken door deze informatiestroom. Kurtosis heeft een quickscan zorgfraude uitgevoerd die een gemeente inzicht geeft in de aard en omvang van onrechtmatigheid en zorgfraude.

Met deze scan speurt Kurtosis potentiële onrechtmatigheden op binnen de omvangrijke informatiestroom van het sociaal domein. Hiervoor heeft Kurtosis door data-analyse een drietal datasets geanalyseerd en op 21 fraude-indicatoren getoetst. Daarnaast zijn medewerkers van de gemeente geïnterviewd met als doelen een advies over procesverbeteringen en om de uitkomsten van de data-analyse te checken. De fraude-indicatoren zijn afkomstig van verschillende bronnen. Deze indicatoren zijn gebruikt om declaraties, informatiestromen vanuit zorgaanbieders naar de gemeente, gegevens over zorgaanbieder, cliënten en beschikte voorzieningen te scannen op signalen van onrechtmatigheid.

Na het doorlichten van de data is de algehele conclusie dat er weinig alarmerende signalen zijn die duiden op onrechtmatigheid en fraude.

Bij onze projecten vindt u een uitgebreidere toelichting op het onderzoek en de resultaten.

Wilt u ook een quickscan zorgfraude door ons laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.