Quickscan Duurzame Wijken

Tags:

dashboard, fysiek domein
Klant:
Gemeenten algemeen

Over het project

Gemeenten die willen weten hoe hun wijken ervoor staan als het gaat om de energietransitie kunnen dit laten onderzoeken met de Quickscan Duurzame Wijken. De quickscan geeft ook meteen aan hoe een gemeente meer interesse in duurzaamheid kan (op)wekken bij inwoners. De bureaus Kurtosis, Citisens en Translyse hebben de handen ineen geslagen om de inzichten te kunnen leveren. Het Klimaatakkoord wordt voor een groot deel uiteindelijk uitgevoerd bij mensen thuis. Gemeenten bieden allerlei vormen van subsidies en regelingen om verduurzaming te stimuleren. Vaak zijn dit generieke en breed toegankelijke voorzieningen, merkt Martijn Sanders, data-analist van Kurtosis op. “Om verduurzaming te versnellen, is het juist essentieel om goed aan te sluiten op de persoonlijke situatie van inwoners.”

Vraag

“Voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe het ervoor staat: welke van hun wijken scoren goed als het gaat om schone energie? Hoe kijken de inwoners van de gemeente aan tegen verduurzamen? En hoe kunnen we verduurzaming hoger op hun prioriteitenlijst brengen? Waar is de meeste winst te behalen?” De Quickscan Duurzame Wijken geeft de antwoorden op al deze vragen, legt Martijn Sanders uit. “Het levert dus een datagestuurd inzicht in de huidige situatie van de gemeente en handvatten voor een wijkgerichte aanpak op basis van feiten en beleving.”

Aanpak en resultaat

Het interactieve dashboard combineert kennis van de bureaus Kurtosis, Citisens en Translyse. Met deze inzichten kan een gemeente bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gericht helpen bij de transitie naar schone energie, stellen de bureaus. Martijn Sanders: “Het mooie is dat de resultaten van de gemeente ook in landelijk perspectief wordt geplaatst en afgezet tegen vergelijkbare gemeenten, inclusief verklarende factoren.”

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.