Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein

Tags:

dashboard, sociaal domein
Klant:
Gemeenten

Over het project

Elk jaar voeren gemeenten het cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit voor de Jeugd, WMO en Participatiewet. Dit kan een keer per jaar zijn, maar er zijn ook gemeenten die een continu onderzoek uit laten voeren.

Vraag

Er zijn verschillende gemeenten waarvoor Kurtosis het CEO uitvoert, zoals Gemeente Overbetuwe en Gemeente Loon op Zand.

De gemeenten willen inzicht krijgen hoe de cliënten de huidige diensten binnen de Jeugd, WMO en Participatiewet worden ervaren. Er worden vragen gesteld aan de cliënten op verschillende momenten binnen hun proces, zoals vlak na de start van de aanvraag en aanpak, maar ook na een jaar. De vragenlijst wordt door de gemeenten opgesteld en wordt door Kurtosis uitgezet.

Aanpak en resultaat

De uitkomsten van het CEO worden in dashboards gezet, hierdoor is er een duidelijk inzicht van de resultaten. Op basis van de resultaten worden de ervaringen geanalyseerd, dit wordt ook in de dashboards gezet. De resultaten worden gebruikt om de aanpak van het sociaal domein te verbeteren, maar ook om in te zien wat er goed loopt. De resultaten van het CEO kunnen meegenomen worden om een beleid aan te passen, maar ook een nieuw beleid te formuleren. Vooral met het continu onderzoek wordt er vergeleken met de voorgaande onderzoeken, en als er wat verandert in het sociaal domein, kan er bekeken worden hoe dit wordt ontvangen door de cliënten.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.