Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein

Tags:

dashboard, sociaal domein
Klant:
Gemeenten

Over het project

Elk jaar voeren gemeenten het cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit voor de Jeugd, WMO en Participatiewet. Dit kan eens per jaar zijn, maar er zijn ook gemeenten die ervoor kiezen om een continu onderzoek uit te laten voeren.

Vraag

Er zijn verschillende gemeenten waarvoor Kurtosis het CEO uitvoert, zoals de gemeente Overbetuwe en de gemeente Loon op Zand. Gemeenten willen inzicht krijgen in hoe cliënten de huidige diensten binnen de Jeugd, WMO en Participatiewet ervaren. Er worden vragen gesteld aan de cliënten op verschillende momenten binnen hun proces, zoals vlak na de start van de aanvraag en aanpak, maar ook na een jaar. De vragenlijst wordt in overleg met gemeenten opgesteld en door Kurtosis uitgezet.

Aanpak en resultaat

De uitkomsten van het CEO worden in dashboards gezet, wat een duidelijk inzicht geeft in de resultaten. Op basis van de resultaten worden de ervaringen geanalyseerd, wat tevens in de dashboards wordt weergegeven. De resultaten worden gebruikt om de aanpak van het sociaal domein te verbeteren, maar ook om in te zien wat er goed loopt. De resultaten van het CEO kunnen meegenomen worden om een beleid aan te passen, maar ook een nieuw beleid te formuleren. Met name bij het continu onderzoek wordt er vergeleken met de voorgaande onderzoeken, en als er wat verandert in het sociaal domein, kan er bekeken worden hoe dit wordt ontvangen door de cliënten.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.