Aanpak zorgfraude gemeente Bergen op Zoom

Tags:

sociaal domein, zorgfraude
Klant:
Gemeente Bergen op Zoom

Over het project

De gemeente Bergen op Zoom werkt samen met (landelijke) ketenpartners aan een sluitende aanpak voor preventie en opsporen van fraude in de Wmo en het handhaven daarvan. In het kader van dit project zijn de gemeente en Kurtosis samen gestart met een pilot voor het opsporen van fraudesignalen aan de hand van fraude-indicatoren.

Vraag

In het kader van dit project zijn de gemeente en Kurtosis samen gestart met een pilot voor het opsporen van fraudesignalen aan de hand van fraude-indicatoren.

Aanpak en resultaat

Kurtosis heeft hiervoor alle zorgovereenkomsten van actieve pgb’s bestudeerd en interviews gehouden met medewerkers die signalen van onrechtmatigheid en fraude hebben ontvangen. Ook hebben wij data van alle lopende indicaties geanalyseerd, zowel pgb’s als zorg in natura. Al deze signalen zijn samengebracht en gerapporteerd aan de gemeente.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.