Onderzoek uitnutting Wmo-indicaties gemeente Deventer

Tags:

dashboard
Klant:
Gemeente Deventer

Over het project

Kurtosis heeft voor de gemeente Deventer de uitnutting van Wmo-indicaties nader onderzocht. De beschikbare declaratiegegevens zijn geanalyseerd en met behulp van verschillende data-analyse en datavisualisatietechnieken zijn algemene en specifieke trends met betrekking tot de uitnutting van de Wmo in beeld gebracht.

Vraag

Kurtosis heeft voor de gemeente Deventer de uitnutting van Wmo-indicaties nader onderzocht.

Aanpak en resultaat

Wij hebben de beschikbare declaratiegegevens geanalyseerd en met behulp van verschillende data-analyse en datavisualisatietechnieken zijn algemene en specifieke trends met betrekking tot de uitnutting van de Wmo in beeld gebracht.
Aanvullend hierop zijn interviews gehouden met medewerkers van de backoffice van de gemeente, leden van de sociale teams en zorgaanbieders. Daarbij zijn vragen gesteld over verschillende aspecten, zoals het stellen van indicaties en de afwegingen die hierbij gemaakt worden, de samenwerking en communicatie tussen verschillende professionals in het veld, het afhandelen van de administratie en de wijze van het declareren van de geleverde ondersteuning. Daarnaast is voor sommige indicaties op casusniveau aan zorgaanbieders en leden van de sociale teams gevraagd of zij een verklaring kunnen geven voor het uitnuttingspercentage voor desbetreffende indicatie.

Met behulp van de waardevolle combinatie van datavisualisatie van bestaande gegevens en de open interviews met alle betrokken partijen, heeft Kurtosis een onderzoeksmethode ontwikkeld die binnen een periode van twee maanden bruikbare resultaten heeft opgeleverd en die ook eenvoudig toegepast kan worden binnen andere gemeenten.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.