Oranje Fonds en VSBfonds: Marktonderzoek sociale initiatieven 

Tags:

advies, datagedreven werken
Klant:
Oranje Fonds en VSBfonds

Over het project

Het Oranje Fonds en VSBfonds zetten zich in voor een betrokken samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar, gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt. Dat doen de fondsen door sociaal initiatiefnemers te versterken en te verbinden waar mogelijk. De fondsen hebben de ambitie om meer datagedreven te werken en beter inzicht krijgen in de markt en de subsidies die ze verlenen. Met de resultaten willen de fondsen enerzijds beter zicht krijgen op de doelgroep die ze bedienen en anderzijds een beter zicht krijgen op de volledige markt van sociale initiatieven in Nederland. 

Vraag

De fondsen willen meer inzicht hebben in lokale initiatieven met een sociale doelstelling. Daarnaast zijn de fondsen benieuwd naar trends en ontwikkelingen van de initiatieven die de fondsen de afgelopen jaren hebben gesteund. Deze inzichten helpen hen om te toetsen of geformuleerde doelstellingen behaald worden. Aan Kurtosis is gevraagd om hieraan te werken middels een pilot marktbepaling sociale initiatieven. 

Aanpak en resultaat

Kurtosis helpt de fondsen om meer zicht te krijgen op de markt en op trends en ontwikkelingen binnen de eigen portefeuille van sociale initiatieven de afgelopen vijf jaar, zodat meer inzicht wordt verkregen en optimale keuzes kunnen worden gemaakt. Zo kan de impact van de organisaties worden gemaximaliseerd. Wij hebben voor de fondsen in kaart gebracht welke sociale initiatieven de afgelopen jaren gesteund zijn. Dit hebben we gedaan door de eigen data van de fondsen vanuit de backoffice applicaties te ontsluiten, te structureren in een datawarehouse en deze vervolgens te visualiseren in een aantal dashboards en analyse tools. De dashboards geven geografisch inzicht in het aantal initiatieven dat wordt gesteund per provincie, gemeente, wijk en buurt en de doelen waaraan deze initiatieven bijdragen.  

Daarnaast zijn verschillende trends en ontwikkelingen gerelateerd aan de doelstellingen van de fondsen onderzocht. Zo is er onder andere gekeken naar het volwassenheidsniveau van de gesteunde initiatieven, de doelstellingen van deze initiatieven en de mate van overlap in financiering. 

De dashboards zijn begin 2023 opgeleverd. Hiermee krijgen de beleidsmakers bij het Oranje Fonds en het VSBfonds het inzicht dat nodig is om de juiste datagestuurde beslissingen te nemen.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. 

Verantwoordelijk voor dit project is: Wolter van Dam

 

afbeelding: Oranje Fonds