Nieuws

Nieuws

One single point of truth… wat een verademing!

De Gemeente Overbetuwe heeft Kurtosis gevraagd een monitor te ontwikkelen voor het sociaal domein. De monitor laat alle trends en ontwikkelingen zien binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Met de monitor wordt de data uit de gemeentelijke backoffice applicaties ontsloten en middels de juiste analyses overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard. Hierdoor kunnen beleidsmedewerkers in één oogopslag zien wat het effect is van bepaalde beheersmaatregelen of hoe een bepaalde KPI zich ontwikkelt, waar vanuit de organisatie op gestuurd wordt. Bij opmerkelijke veranderingen kunnen medewerkers snel reageren en maatregelen nemen.

Weynand Rommens die het proces op gang bracht vanuit de gemeente Overbetuwe vindt dit een verademing: “Via de ontwikkelde dashboards hebben de medewerkers sociaal domein niet alleen altijd toegang tot de meest up-to-date informatie om het overzicht te houden; het dashboard heeft ook één ‘single point of truth’, doordat de gehele organisatie van dezelfde bron uitgaat. Zo kan het over de inhoud gaan in plaats van de totstandkoming en betrouwbaarheid van cijfers.”

Het afgelopen jaar is de monitor verder uitgebreid met inzichten vanuit het continue onderzoek naar klantervaring. Samen met de gemeente Overbetuwe brengt Kurtosis de ervaringen van inwoners met de Wmo, jeugdzorg en participatiewet in kaart. Dit wordt gemeten op verschillende punten in het proces. De uitkomsten van deze onderzoeken richten zich op de ervaringen van inwoners en de ‘outcome’ van de ingezette dienstverlening.

Het onderzoek wordt hard-copy uitgezet maar inwoners kunnen de vragenlijst ook digitaal invullen. De antwoorden van de vragenlijsten uit het onderzoek worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en daarna verwerkt in de database en het dashboard. Dit wordt het tweede jaar, waardoor nu begonnen kan worden met een historische vergelijking. Elke inwoner zit in een andere fase van het zorgproces, dus het is interessant om hun ervaringen te vergelijken.

De uitkomsten worden meegenomen door de gemeente Overbetuwe om de ervaringen met de uitvoering van de wetten te monitoren en zo nodig te verbeteren. Ook kan de informatie dienen om toekomstig beleid aan te passen of nieuw beleid te formuleren.

“Dit project maakt het werk van de medewerkers sociaal domein makkelijker, ze hebben altijd het overzicht en kunnen hun tijd besteden aan het werken aan een oplossing in plaats van het verzamelen van inzichten.” Aldus Gabriëlla Kuling (Kurtosis) die het project samen met Thomas Heutinck (Overbetuwe) leidt.

Wil je ook een dergelijk traject starten of meer informatie? krijgen Bel 085 – 200 70 70 of mail ons info@kurtosis.nl.

(afbeelding: Beleidsplan Sociaal Domein Overbetuwe 2020-2025 ‘Een sterke sociale basis in Overbetuwe’)

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.