Nieuws

Nieuws

Omgevingschecker geselecteerd bij laatste 10 voor DigiDare Award 2023

Uit 46 inzendingen is onze innovatie de Omgevingschecker geselecteerd bij de laatste 10 projecten voor de DigiDare Award 2023. Kurtosis en Apto Architects ontwikkelen samen de Omgevingschecker. De tool brengt de werelden en expertises van ontwikkelaars, gemeenten en architecten samen in een integrale data-applicatie die het mogelijk maakt om “geautomatiseerd”, met minimale invullast van de initiatiefnemers, een integraal beeld te vormen. Door het slim samenbrengen van data-expertise (machine learning) en domeinkennis in het vergunningsproces kan de initiatiefase met maanden worden verkort en is er veel minder capaciteit en budget nodig.

Wat levert het initiatief concreet op?

  • Directe voordelen: Een aanzienlijke versnelling van de initiatiefase; een aanzienlijke reductie van de invullast; een gedegen en betrouwbare uitkomst doordat slim gebruik gemaakt wordt van open data en gedragen en gevalideerde normen en rekenmethoden.
  • Maatschappelijke bijdrage: minder ambtelijke capaciteit, versnelling van het bouwproces, betere benutting van de openbare ruimte.
  • Op termijn: naast toetsing van een plan ook scenario-toepassing en toepassing in participatieprocessen (in de geest van de Omgevingswet).

Wat kunnen andere professionals uit de gebouwde omgeving van jouw verhaal leren?

Begin klein, maak het niet te complex en zet van daaruit volgende stappen.

Waar zijn Kurtosis en Apto Architects het meest trots op?

De energie en creativiteit die een simpel idee losmaakt door met verschillende partners (data, architect, vergunningverleners/RO-ontwikkelaars) samen te werken.

Dit jaar kan het publiek voor het eerst op een project stemmen voor een finaleplek. Dus, houd de website en LinkedIn goed in de gaten. Bekijk nu alvast wie er nog meer op de shortlist staan.

De DigiDare Award wordt georganiseerd door digiGO.nu.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.