Nieuws

Nieuws

Leeswijzer onderzoek zorgaanbieders

Binnenlands Bestuur en Kurtosis hebben onderzoek gedaan naar de financiële continuïteit bij jeugdhulpaanbieders en signalen van onrechtmatigheid.

In het web-artikel dat hierover vandaag is gepubliceerd, komt naar voren dat zes op de tien jeugdzorgaanbieders (veel) meer dan tien procent winst maken, terwijl binnen de zorgsector drie tot zeven procent winst de norm is. Bij bijna een op de vijf jeugdzorgaanbieders is sprake van onrechtmatigheid. Bij dertien procent zijn er financiële risico’s.

Ter verduidelijking willen wij erop wijzen dat dit eerste signalen zijn op basis van jaarrekeninggegevens. Hoge winstpercentages zijn niet automatisch zorgwekkend. En opvallende onrechtmatigheidsscores betekenen niet dat er per definitie sprake is van malversaties. Het is altijd raadzaam om per aanbieder de specifieke situatie in beeld te brengen, eventuele aanvullende informatie te verzamelen en (vooral) erover in gesprek te gaan met de aanbieder.

In de analyse van de winstpercentages en loonkosten zijn de eenmanszaken buiten beschouwing gelaten. De VOF’s zijn wel meegenomen. Reden is dat deze rechtsvorm zowel organisaties met als zonder personeel vertegenwoordigen. Bij de beoordeling van de winstmarge is het daarom van belang om op casusniveau te verdiepen om te bepalen wat een passende norm is.

Het gehele artikel met verdere toelichting wordt deze week gepubliceerd in Binnenlands Bestuur nr. 22. Wilt u nadere informatie over het onderzoek of wilt u meer zicht krijgen op uw zorglandschap neem dan contact op info@kurtosis.nl.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.