Nieuws

Nieuws

Kurtosis start twee praktijkonderzoeken datagedreven werken bij gemeenten

Als bureau dat werkt op het snijvlak van data-analyse en organisatieadvies vinden wij het belangrijk om met gefundeerde kennis en methoden een bijdrage te leveren aan de dataficatie van gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is de scan van zorgaanbieders gericht op financiële gezondheid en signalen van fraude die we onlangs samen met gemeenten ontwikkeld hebben. We zetten deze lijn voort met twee landelijke praktijkonderzoeken waarmee we in februari van start gaan.

Nulmeting digital skills en digitaal leiderschap

Datagedreven werken vraagt om een omslag in vaardigheden en werkwijze van managers en medewerkers. Johan Posseth en Emma Stöger, junior trainee, ontwikkelen een instrument dat de digivaardigheid van managers en medewerkers meet en vergelijkt. Met dit inzicht in “datageletterdheid” kunnen gemeenten hun medewerkers gerichter helpen bij de digitale transformatie. De nulmeting start in april. Begin juni krijgen de deelnemers de resultaten.

Heeft u interesse in de nulmeting? Neemt u dan contact op met Johan Posseth.

Datagestuurd grip op de jeugdzorg

Zo’n driekwart van de gemeenten kampen met tekorten in de jeugdzorg. De financiering en organisatie van het stelsel blijkt zeer complex. Hoe krijgen gemeenten hier meer grip op? Wolter van Dam, partner bij Kurtosis, en Tessa van Asten, junior trainee, onderzoeken hoe demografische kenmerken, lokale beleidskeuzes en (regionale) inkoopmodellen op elkaar inwerken. Ze maken hiervoor gebruik van landelijke datasets en aanvullende inventarisatie bij een groot aantal gemeenten en regionale inkooporganisaties.

Heeft u interesse in het onderzoek datagestuurd grip op de jeugdzorg? Neemt u dan contact op met Wolter van Dam.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.