Nieuws

Nieuws

Kurtosis op De Dag van de Stad in Arnhem

De Dag van de Stad is het jaarlijks event waarin gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven slimme oplossingen en ideeën uitwisselen over maatschappelijke uitdagingen in de stad. 

Op uitnodiging van de Future City Foundation zijn wij gevraagd op 9 oktober in Arnhem over onze ervaringen in het sociaal domein te vertellen. Emma Stöger en Johan Posseth laten zien hoe zij samen met Alphen aan den Rijn de puzzel hebben gelegd om meer inzicht te krijgen in de drie grote uitdagingen in het sociaal domein: bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezonde leefomgeving. Stap voor stap hebben zij met vertegenwoordigers van de gemeente en ketenpartners de sturingsbehoeften in kaart gebracht en vertaald naar concrete indicatoren. Resultaat is een toegankelijk dashboard op wijkniveau op basis van open data. 

Wil je meer weten? Bel ons gerust voor meer informatie. En we zien je natuurlijk graag in Arnhem!!!

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.