Inzicht in de prestaties en kosten van de jeugdzorg   

Tags:

datagedreven werken, sociaal domein
Klant:
Enver

Over het project

Enver biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. De hulpverleners zijn daar waar het nodig is: thuis, op school en in de wijk. Om deze belangrijke taak goed uit te kunnen voeren is het essentieel dat de organisatie over goede sturingsinformatie beschikt. Kurtosis helpt Enver met business intelligence waarmee directie en managers actueel inzicht krijgen in de prestaties en kosten. 

Vraag

Enver geeft jeugd- en opvoedhulp aan mensen binnen de Jeugdwet of WMO. Deze zorg biedt Enver deels zelf en deels via onderaannemers. Dit zijn complexe processen die veel vragen van de capaciteitsplanning en de inrichting van de bedrijfsprocessen. En met de toenemende vraag in de jeugdzorg en de krapte op de arbeidsmarkt is dit er niet gemakkelijker op geworden. 

Zoals veel zorgaanbieder werkt Enver met verschillende softwarepakketten en datasystemen. Om meer grip te krijgen op het zorgverleningsproces heeft Enver ons gevraagd hen te ondersteunen bij het verder opzetten van business intelligence.    

Aanpak en resultaat

We zijn gestart met een iteratief proces waarin we samen met vertegenwoordigers van Enver de sturingsbehoeften in kaart hebben gebracht en prioriteiten hebben gesteld. We zijn gestart met een verzuimdashboard, gevolgd door een dashboard dat inzicht geeft in de financiële positie (budget vs. realisatie, inkomsten/uitgaven). Momenteel brengen we de zorgprestaties in kaart. Tevens hebben we, samen met specialisten van Enver, hiervoor een datawarehouse ingericht zodat Enver eenvoudig en veilig over real-time inzichten kan beschikken.   

Heldere en overzichtelijke dashboards en rapporten waren het resultaat. Handmatig rapporten opstellen vanuit verschillende systemen en die gegevens daarna combineren kost te veel tijd, en de kans op fouten is groot. Kurtosis automatiseerde het proces. Er werd gebruik gemaakt van Power BI, Python en SQL. De uitkomst van het project is datagedreven werken waardoor betere beslissingen worden genomen op basis van de gekozen KPI’s. Maar ook een betere bedrijfsvoering ontstaat, waardoor er realtime inzicht is door slimme processen en er minder tijd hoeft te worden besteed aan administratieve taken. 

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. 

Voor meer informatie over het (door)ontwikkelen van business intelligence binnen jouw zorgorganisatie, neem contact op met Yeshela Crommelin of Johan Posseth.

 

afbeelding: Enver