Nieuws

Nieuws

Grip op corona-compensatie zorgaanbieders

De coronacrisis heeft grote impact op de continuïteit van de zorg. Een belangrijk deel van de reguliere zorg gaat voorlopig niet door of in beperkte mate. Het heeft ook grote consequenties voor de financiële positie van zorgaanbieders.

Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars willen dan ook alles in het werk stellen om de zorg te continueren. Zo ook in het sociaal domein. Insteek is dat gemeenten de declaraties van de zorgaanbieders blijven betalen, ook al kan de afgesproken zorg en ondersteuning niet altijd worden geleverd.

Met deze maatregel zijn zorgaanbieders beter in staat om liquiditeitstekorten op te vangen. Tegelijk is de vraag voor hoe lang. Bovendien brengt de versoepeling van de voorwaarden risico’s mee op het gebied van rechtmatigheid.

Kurtosis heeft een moduleFinanciële duidelijkheid Zorgaanbieders’ ontwikkeld waarmee u zicht krijgt op de actuele financiële positie van zorgaanbieders in uw gemeente of regio. Deze module is een uitbreiding op de scan financiële gezondheid en signalen van fraude die wij samen met inkoopregio Midden-Holland hebben ontwikkeld.

De quickscan maakt gebruik van jaarrekeningen (openbare data). Hier hoeft u geen data voor te verzamelen. Voor de module leveren zorgaanbieders een beperkte set actuele gegevens aan. Heeft u interesse in de module? Neemt u contact op met Johan Posseth.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.