Nieuws

Nieuws

Gemeenten kunnen zich nog aanmelden voor een pilot om inzicht te krijgen in wachttijden en -lijsten in de jeugdzorg.

Inmiddels is Kurtosis samen met Centric bij de eerste gemeenten voortvarend van start gegaan met deze pilot ‘van balie tot behandeling’. De pilot is erop gericht om gemeenten inzicht te geven in wachttijden en -lijsten in de jeugdzorg. De titel zegt genoeg: het gehele proces wordt onder de loep genomen vanaf het eerste contactmoment met de gemeente tot het daadwerkelijk starten met de behandeling.

Projectleider en data-scientist Vincent van Ham legt uit: “Doordat we data ontsluiten vanuit verschillende pakketten kunnen we het gehele proces in kaart brengen: vanaf aanvraag bij de gemeente tot de daadwerkelijke start van de behandeling bij de aanbieder. Per stap in het proces kunnen we inzichtelijk maken hoeveel jeugdigen er aan het wachten zijn, hoe lang er gewacht wordt en welke casussen uitzonderlijk veel tijd vragen. Daarnaast kunnen we door de inzet van analyses op de declaratiestroom van aanbieders de interne wachttijd bij aanbieders voorspellen. Iets waar veel gemeenten op dit moment geen zicht in hebben.”

Door de intensieve samenwerking met Centric is de inspanning voor gemeenten die gebruik maken van Centric applicaties nihil. Alle benodigde queries om de data uit de applicaties te ontsluiten worden door Kurtosis  aangeleverd waardoor er een vliegende start gemaakt kan worden.

Wolter van Dam, Partner bij Kurtosis, vult aan: “Naast het in beeld brengen van de bottlenecks binnen het proces van jeugdzorg willen we ook best-practises onder de deelnemers delen. We kijken bijvoorbeeld naar de impact van verschillende beleidskeuzes in de toegang. Hierbij valt te denken aan het aantal FTE in de toegang, of er gewerkt wordt met generalisten of specialisten en de caseload per medewerker”

De aankomende periode wordt er gewerkt aan een dashboardset waar de uitkomsten van diverse analyses in gepresenteerd worden.

Aanmelden voor de pilot is nog steeds mogelijk, want door de eenduidige aanpak kunnen gemeenten tussentijds instromen. Geïnteresseerd? Meld je dan aan via: Centric Of kijk hier voor meer informatie over onze projecten en diensten.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.