Nieuws

Nieuws

Foto en doorkijk beschermd wonen in Noord- en Midden-Limburg

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen, die zich niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving. De regeling beschermd wonen wordt voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg uitgevoerd door de gemeente Venlo. Gemeente Venlo beoordeelt de aanvragen en ondersteunt ook de lokale teams als die vermoeden dat een cliënt is aangewezen op een vorm van beschermd wonen.

Met het oog op de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2021 en de verdere decentralisatie naar alle gemeenten wil Venlo een goed beeld hebben van de huidige populatie beschermd wonen en beschermd thuis, de daarbij behorende zorgaanbieders en een doorkijk naar 2021.

Kurtosis is vanuit haar expertise op het gebied van data en onderzoek gevraagd om Venlo hierin te ondersteunen. Door middel van infographics en dashboards presenteren wij informatie op een inzichtelijke en aantrekkelijke wijze. Aan de hand van de eerste resultaten bepalen we in overleg met de gemeente de onderwerpen die om een verdieping vragen. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van persona’s van verschillende cliënten beschermd wonen. Het eindproduct bestaat uit infographics, dashboards, persona’s en advies. Bij het maken en presenteren hiervan zorgen we ervoor dat de informatie toegankelijk en duidelijk is voor iedereen. In dit project werkt Kurtosis samen met Data-Kompas.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.