Nieuws

Nieuws

Datagestuurde aanpak cliëntervaringsonderzoek Jeugd/Wmo

Elk jaar voeren gemeenten het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd/Wmo uit. De standaard vragenlijst biedt een algehele impressie van de ervaringen van de inwoners in het afgelopen jaar. Maar levert deze informatie ook inzichten voor beleidsvorming en verbeteracties? Met onze datagestuurde aanpak krijgt u actuele en concrete feedback van cliënten.

Wij kunnen u helpen met continu-onderzoek van cliëntervaring Jeugd/Wmo en van klantbeleving Participatiewet. Met continu-onderzoek worden meningen en ervaringen van inwoners op meerdere momenten in het jaar gemeten. Een hogere frequentie heeft als voordeel dat u sneller zicht heeft op de resultaten en tijdiger kan bijsturen. Meer over het continu-onderzoek kunt u lezen in de brochure.  Ook voor een regulier cliëntervaringsonderzoek (1 moment in het jaar) kunt u bij ons terecht.

De resultaten van het onderzoek presenteren wij in  een rapportage en interactieve dashboards, zoals hiernaast. Met behulp van interactieve dashboards krijgt u op een eenvoudige manier inzicht in de volgende aspecten van cliëntervaring:

• Kwaliteit van de ondersteuning

• Wat de ondersteuning oplevert

• Gemeentelijke toegang en behandeling van de hulpvraag

• Ervaring met contact wijkteams

• De mate waarin cliënten gebruik maken van hun sociale netwerk

• Ondersteuningsvormen en zorgaanbieders

In de dashboards maakt u eenvoudig selecties, bijvoorbeeld op niveau van inwoner en gemeente. Tevens geven de dashboards inzicht in de verandering van cliëntervaring over tijd. Een benchmark vergelijking van de resultaten van uw gemeente met andere gemeenten behoort ook tot de mogelijkheden.

De onderzoeksmethode maken wij passend naar uw wensen. Zo bepalen we in overleg hoe we de data verzamelen: online, schriftelijk, telefonisch en/of op locatie. Voor het continu-onderzoek stellen we gezamenlijk vast op welke momenten cliëntervaring gemeten wordt. Naast de reguliere vragen bespreken we met u welke verdiepende vragen toegevoegd kunnen worden aan de vragenlijsten. Voor de presentatie van onderzoeksresultaten kunt u kiezen uit diverse interactieve dashboards en vormen van rapportage.

Contact

Heeft u interesse en wilt u meer informatie over de mogelijkheden of het aanvragen van een offerte? Neem gerust contact met ons op!

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.