Databank Zuid-Holland: sociaal-economische gegevens up-to-date in een interactieve tool

Tags:

dashboard, sociaal domein
Klant:
De provincie Zuid-Holland

Over het project

Databank Zuid-Holland is een interactieve tool waarin sociaal-economische gegevens van gemeenten in de provincie Zuid-Holland worden ontsloten in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. De applicatie omvat thema’s als arbeidsmarkt, economie, cultuur, demografie, energie, onderwijs en zorg. Ambtenaren werkzaam bij gemeenten en provincies maar ook externen kunnen hierdoor vergelijkingen maken op verschillende onderwerpen en niveaus.  

Vraag

De vraag was om een tool ontwikkelen voor gemeenten waarbij sociaal-economische gegevens worden ontsloten en op eenvoudige wijze vergeleken kunnen worden, tussen gemeenten of op regioniveau. De provincie wil hiermee een faciliterende rol vervullen naar de gemeenten met een Databank die volledig openbaar toegankelijk moet zijn.

Aanpak en resultaat

Met Databank Zuid-Holland is een interactieve online tool ontwikkeld. Hiermee worden de gegevens op gemeentelijk niveau verzameld en kunnen daardoor op diverse regioniveaus worden geaggregeerd. De gegevens uit de provincie Zuid-Holland worden ontsloten in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. De gegevens voor de Databank worden voornamelijk uit openbare bronnen gehaald zoals Centraal Bureau voor de Statistiek, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), UWV, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast zijn gegevens opgenomen over schulden, inkomen en vermogens van huishoudens in Zuid-Holland afkomstig uit niet-openbare microdata van het CBS. De focus van de gegevens in de applicatie ligt op thema’s als arbeidsmarkt en economie, cultuur, demografie, onderwijs en zorg.  
De cijfers kunnen in de applicatie automatisch gekoppeld worden aan bevolkingscijfers of andere relevante achtergrondgegevens. Hierdoor kunnen op eenvoudige wijze gemeente of regio’s met elkaar worden vergeleken.

De Databank wordt constant up-to-date gehouden door Kurtosis en is volledig openbaar toegankelijk.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. 

Verantwoordelijk voor dit project zijn: Miriam Ligtvoet en Ronald de Kuyper.