Nieuws

Nieuws

Databank Zuid-Holland is geactualiseerd: minder misdrijven maar meer wapenmisdrijven in Zuid-Holland 

Databank Zuid-Holland is een online tool om verschillende databronnen te raadplegen en data met elkaar vergelijken. Recent zijn onder meer de cijfers over voortijdige schoolverlaters, mbo-gediplomeerden en criminaliteit geüpdatet. Uit deze laatste cijfers blijkt bijvoorbeeld dat ten opzichte van 2020, in 2021 minder misdrijven in Zuid-Holland zijn geregistreerd. Per type misdrijf is een verschillend beeld te zien: zo is bij het aantal geregistreerde diefstallen, verduisteringen en inbraken sprake van een daling, terwijl het aantal geregistreerde (vuur)wapenmisdrijven in vrijwel alle regio’s is toegenomen

Databank Zuid-Holland is een interactieve tool waarin sociaal-economische gegevens in de provincie Zuid-Holland worden ontsloten in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. De applicatie omvat thema’s als arbeidsmarkt en economie, cultuur, demografie, onderwijs en zorg. De Databank haalt zijn gegevens voornamelijk uit openbare bronnen als Centraal Bureau voor de Statistiek, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), UWV, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast zijn gegevens opgenomen over schulden, inkomen en vermogens van huishoudens in Zuid-Holland afkomstig uit niet-openbare microdata van het CBS. 

De gegevens worden op gemeentelijk niveau verzameld en kunnen daardoor op diverse regioniveaus worden geaggregeerd. De cijfers kunnen in de applicatie automatisch gekoppeld worden aan bevolkingscijfers of andere relevante achtergrondgegevens. Hierdoor kunnen op eenvoudige wijze gemeente of regio’s met elkaar worden vergeleken. 

Databank Zuid-Holland is ontwikkeld en wordt up-to-date gehouden door Tympaan Instituut, een onderdeel van Kurtosis. Dit gebeurt in opdracht van de Provincie Zuid-Holland die hiermee een faciliterende rol vervult naar de gemeenten. De Databank is volledig openbaar toegankelijk. 

Ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over deze of andere applicaties kijk op de site: tympaan.nl, mail ons info@kurtosis.nl of bel ons op 085 – 200 70 70. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.