AI Onderzoeksprijs – Meld je nu aan!

Ben je een student met expertise in AI en heb je passie voor maatschappelijke vraagstukken? Data-adviesbureau Kurtosis biedt jou een unieke kans om jouw slimme idee in de praktijk te ontwikkelen! We hebben één onderzoeksplek beschikbaar. De inzendingen worden beoordeeld door onze vakjury, bestaande uit vooraanstaande experts op het gebied van IT. Meld je voor 17 […]

Kurtosis en Heights AI lanceren training voor LLM en Gen AI

Interesse om large language models (LLM’s) uit te rollen binnen de organisatie? Kurtosis en Heights AI hebben samen een nieuwe trainingsreeks ontwikkeld voor technische specialisten en business professionals. Lees het volledige artikel op Consultancy.nl

Zes maanden DMI-ecosysteem: samen innoveren

Kurtosis heeft zich afgelopen februari aangesloten bij het DMI-ecosysteem om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven op het gebied van leefomgeving. Vandaag viert het DMI-ecosysteem het halfjarig bestaan, waarbij we terugblikken op een inspirerende periode van groei en samenwerking. In de afgelopen zes maanden hebben verschillende innovatiepartners de krachten gebundeld en zijn er concrete stappen […]

Kurtosis neemt deel aan kick-off “De slimme, duurzame stad in beeld” met DMI-ecosysteem

Op 18 april 2024 namen Wolter van Dam en Joris Weijns als vertegenwoordigers van Kurtosis deel aan het inspirerende evenement van” het DMI-ecosysteem: De slimme, duurzame stad in beeld”. Het was een bijeenkomst waar diverse deelnemers en experts samenkwamen om kennis te delen over cruciale domeinen, indicatoren en beschikbare databronnen, met als doel een integraal […]

Databureau Kurtosis sluit zich aan bij het DMI-ecosysteem

Dataspecialist Kurtosis heeft zich aangesloten bij het DMI-ecosysteem, een initiatief gericht op de ontwikkeling van slimmere, duurzamere én socialere steden. In het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan slimme en duurzame verstedelijking. Lees het volledige artikel op Consultancy.nl

Databank Zuid-Holland geactualiseerd: Recreatie & Toerisme belangrijk voor arbeidsmarkt

Onlangs heeft Kurtosis weer diverse gegevens in de Databank Zuid-Holland geactualiseerd. Deze interactieve tool brengt sociaal-economische gegevens van gemeentes uit Zuid-Holland in kaart. Op deze manier kunnen gemeentes of regio’s op eenvoudige manier met elkaar worden vergeleken.  Zo blijkt uit de gegevens dat Recreatie & Toerisme een belangrijke sector is voor de arbeidsmarkt in Zuid-Holland. Het aantal bedrijfsvestigingen neemt jaarlijks toe. […]

Sterrenkundige Stefan van der Jagt start in datateam van Kurtosis

Kurtosis heeft een nieuwe junior collega verwelkomd binnen het datateam: Stefan van der Jagt. Met Stefan van der Jagt haalt Kurtosis een professional aan boord die eigenlijk altijd al wist dat hij zijn loopbaan graag in het datadomein wilde aftrappen. Al vroeg ontwikkelde Stefan een passie voor natuurkunde en wiskunde en het analyseren en werken aan complexe vraagstukken, […]