Beschermd wonen in Noord- en Midden-Limburg

Tags:

dashboard, sociaal domein
Klant:
Gemeente Venlo

Over het project

Met het oog op de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2021 en de verdere decentralisatie naar alle gemeenten wil Venlo een goed beeld hebben van de huidige populatie beschermd wonen en beschermd thuis, de daarbij behorende zorgaanbieders en een doorkijk naar 2021. Kurtosis is vanuit haar expertise op het gebied van data en onderzoek gevraagd om Venlo hierin te ondersteunen.

Vraag

De gemeente Venlo wil inzicht hebben in de huidige populatie beschermd wonen en beschermd thuis, de daarbij behorende zorgaanbieders en een doorkijk naar 2021.

Aanpak en resultaat

Door middel van infographics en dashboards presenteren wij informatie op een inzichtelijke en aantrekkelijke wijze. Aan de hand van de eerste resultaten bepalen we in overleg met de gemeente de onderwerpen die om een verdieping vragen. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van persona’s van verschillende cliënten beschermd wonen. Het eindproduct bestaat uit infographics, dashboards, persona’s en advies. Bij het maken en presenteren hiervan zorgen we ervoor dat de informatie toegankelijk en duidelijk is voor iedereen. In dit project werkt Kurtosis samen met Data-Kompas.

Contactpersoon

Wil je meer weten over het project of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.